درد کلافه میکند انسان را.

 

فوق بشر نیستیم هیچکداممان.

گاهی اگر خوب نیستم

گاهی اگر بدخلقم

در حال درد کشیدنم...

 

زخم ها سر باز میکنند گاهی.

 

چه فرقی میکند زخم زبان یا زخم چاقو...

.

.

.

چرا. فرق میکند.

زخم زبان دیر خوب میشود.

[ چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠ ] [ ۱:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مادموازل مری ]