» نوستول! :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» با این نوناشون! :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» جارو میکردم/میکشیدم/میزدم... کدومش درسته! :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» هی هنوز دستهامو میشورم... موهامو... بدنمو... که... + آهنگ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» یه شوهرِ خالیِ خال خالیِ تنها هم نداریم واقعا! + آهنگ :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» بی ربط به همه ی اتفاقهای این روزها :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» هی میام غر میزنم میرم! :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» از هر دری سخنی! :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» جیرینگ جیرینگ صدا نمیده ولی :) + عکس :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
» مریمی ام :) :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
» یه روزی خصوصیش میکنم این پستُ... :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» عنوان خاصی نداره! :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» چیکار کنیم دیگه! آدم بشو نیستیم که! :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» غُر غُر غُر غُر غُر !!!! + آهنگ :: شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
» پستی برای نخواندن :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» فانتزی ای که واقعی نشد/نمیشود :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» اندکی فرهنگ! لطفا! :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» lets sing a song! :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» ... :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» memories :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» از گرما متنفرم :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» به سبزه آراسته شد :( :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» تحولانه! :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» آره... همینه! :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» هه! هه! هه! :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» روزانه نویس شدم... حس خوبی دارم... به اینجا، به نوشتن... :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» این مقنعه های دلچسب! این آرایش های پر رنگ! این هوای عالی! :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» in the middle of nowhere :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» سهمیه غرغرِ امروز صبحم! :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» اولین روزِ 25 سالگی :) :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
» the best gift ever! :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» اعتراف میکنم :) :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» کسی نی نیِ فروشی نداره؟! :))) :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» یک سیبِ پوسیده :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» برام غصه نخورید :) + آهنگ :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» الکی خوش :) :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» گاهی کابوسشم میبینم حتی! :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» همینجوری یهویی یادم اومد... دلم خواست بنویسم... :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» نق تو گلوم گیر کرده! :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» به عزیزترینت بگو دوستت دارم :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» دمی با من درین مطب بنشین! :))) :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» دیدی بالاخره گم شد، دیدی منو دوست نداشت! + عکس :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» بچه ها بیاین بازی (فعلا پستِ ثابت) :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» :( :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» از همون روزهای خوب! :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» بُلوز :) :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» شما هم دارید؟ :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» خیلی خوشحالم! همه ارو دوست دارم! :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» خدا حفظش کنه :) :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» دغدغه های بزرگِ من :) :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» honey day + عکس :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» facts about me :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شاید نمیدونه که آدمها عروسک نیستن :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یه بعد از ظهرِ معمولی. همین :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» just let it go :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کاملا نامفهومه، میدونم! :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تاثیرِ این فیلمهای تخیلی، رو بچه ی صافُ ساده ای مثلِ من! :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» همچنان امیدواریم، هر چه میخواهی گند بزن به زندگیمان :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مثبت می اندیشیم! (سعی میکنیم البته) :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بچه های جیغ جیغو (اوغ) :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بعلـــــه! اینجوریاس! :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کاش چتری هام زودتر بلند شه واسه مراسمشون! :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مَن و مَنِ بهتر :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مری هستم، سه سال و نیمه! دارم میرم تو چهار سال! :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چند وقته کلا عنوانم نمیاد! هرچی خودتون صلاح میدونید! + عکس :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دختر که باشی... + آهنگ :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» معلوم نیس تعادل ندارم؟! :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عشق قدیمی :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عنوان نداره :) :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کسی امضا نمیخواد آیا؟! :))) :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یه شبِ مهتاب! :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مـار (ی) کوپولو! + عکس :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» منو به درخت ببندید! :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خدا از چه عطری خوشش میاد؟ :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چه روزِ خوبی :) + عکس :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» توصیه های ایمنی را جدی بگیرید :| :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Im back :) :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» feel alone... so alone :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوست داشته شدن یا دوست داشتن، مساله اینها نیست... :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» وفادار باشید، لطفا! :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» :| :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» جو گیر هستم، از آشنایی با شما خوشبختم :)) :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» اولِ صبح?! :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» کلبه ی جنگلیِ کوچیکِ من کو؟ :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» صرفا جهت ثبت :| :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» احساسِ من 2 :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» مری اسمایلی میشود در کُل! :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» انرژی کیکِ مثبتِ کلمه ها و عاداتِ رفتاریِ خوشمزه! :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» تولدِ وبلاگم مبارک آیا؟ + عکس + آهنگ :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» روزنه ای خواهم یافت :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» حرفم نمیاد + آهنگ :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» برای بعضی ها فقط باید گوش بود... + آهنگ :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» کمی خودتان را جمع کنید :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» ازون جین صورتی چرکها، از همون خوشگلا... :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» روزی که عالی بود :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» من کی ام؟ + آهنگ :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» این تاریخهای مسخره... :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» نغ دارم خُ :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» احساسِ من 1 :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» نگاه ها، آدمها + مسابقه! (بالاخره تنوع لازمه!) + عکس :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
» خوشبختی شاخ و دم نداره :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» خاطراتِ ممنوعه + عکس :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» یک عصرِ آرام با طعمِ انتقام! :: جمعه ٤ فروردین ۱۳٩۱
» با چشمای خیس نوشتمش + عکس :: جمعه ٤ فروردین ۱۳٩۱
» شماره های 1 تا 7! (چه عنوانِ متناسبی!) + آهنگ :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
» اولین 91 نوشته ای که به مزاحم مزیین شد! :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» اندر مصائب مترجمان و نوروز (آخرین غرغرهای 90!) :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» مری خلاق میشود + عکس :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» عکسها و خاطره ها... + عکس :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» شُکرِ خدا :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» خوشبختانه :) :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» اینچنین خواهری هستیم ما! + ادامه مطلب اضافه شد :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» صبحِ جمعه با شما! + عکس :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» کمی متفاوت! :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» به سراغِ من اگر می آیی، ادکلن بزن، ازون خوشبوهاش! :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» بفرمایید گل و شیرینی! + عکس :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
» :) + عکس :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» متنفرم ازین آدما :| :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
» خستم... ولی هستم! :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» مریم... + آهنگ :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» چی بگم؟ + آهنگ :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» امیدِ هر صبحِ من برای بیدار شدن ازخواب + عکس :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
» دیروزِ خود را چگونه صورتی کردید! + آهنگ :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
» یک روزِ خاکستری :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» پیری یا جوانی، مسئله این است! :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» دوری کنید ازشون :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» روزِ واقعه! + عکس :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
» وصفِ حالِ من ساعاتی قبل از کنکورِ ارشد! :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
» فردا کنکور دارم واقعا؟! + عکس :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» از تو رختخواب - با موبایل :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» ولنتانگ! :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» قوز بالای قوز :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» :| :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» شلم شوربا :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» امکانات نداریم! :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» محتاجیم به دعا! :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» خوشگل میشویم! + عکس :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» ینی چرا واقعا؟ :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» اتفاق افتاده ها! :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» من اینجام، در آغوشِ یک صدا + آهنگ :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» دنده ی چپ! :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» لباسی مناسِبِ یک پشت کنکوریِ... :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» هییییس... :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» سیر تکاملیِ معکوسِ من و بابا! :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» من و کلاهم، من و قلبِ برفی! + عکس :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» غیبت کنونِ من و مامان! :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» این مکان تا کنکورِ ارشد بدون صاحب میباشد! :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
» i'm invincible + عکس :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» اسمایلی نوشت! :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» ندامت نامه! :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» آرامبخشِ بدونِ نسخه سراغ ندارید؟ :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» shift + delete :: یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠
» عنوان به ذهنم نمیرسه! :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» یه خونه ی امن + عکس :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» کمی از تخس بودنِ خود میکاهیم! :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» یه خورده خوشحالی هم بهمون نیومده :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» باغچه... بیل... میزنیییییییییییییییییییییییییم! + عکس :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» هی جنتلمن! + عکس :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» دخترِ عصبیِ درونِ من :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» من سوال دارم... جوابش برام خیلی مهمه :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» درد عنوان ندارد + آهنگ :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» یک دخترِ دیوانه! + آهنگ :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» اعصاب نداریم، ولی میرقصیم! + آهنگ :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» اوکی؟! :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» من و پَتویَم! :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» این منِ بی نقاب + آهنگ :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» پَنچَر شده ایم! :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» دکتر ذ :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» خلاصه ی اخبار از روزهای نبودنم + عکس :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» دلمان تنگولیده :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» من خوبم-به زودی برمیگردم :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» کل زندگیمان شده وبلاگمان! :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
» امروز معمولی نبود :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» شب ها بر من چه میگذرد... :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠
» اعجاز خرید کردن! + عکس :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
» تشکر نامه! :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
» مشروح اخبار! + عکس :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» 3 روز قبل از آزمون دوم و دیگر هیچ! :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
» help me! :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» وزنه برداران، دلاوران، پیروز باشید! :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» هذیون نوشت :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» ناخن های بیچاره ی من + عکس :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» ثبت نام ارشد + آهنگ و عکس :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» وضعیت سفید! + آهنگ :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» Silly Day :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» اندر عواقب آدامس بازی! +آهنگ :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» من مدت زیادی قوی بوده ام* :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» فشن دیزاینر هستم! + آهنگ :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
» رمزگشایی علمی نق داشتگی! + آهنگ + عکس :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» بکشم و خوشگلم کن! + آهنگ :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» خوب میباشد آیا؟ :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» من و بابام! :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» افتاااد؟! + آهنگ :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» دوست جدیدم! + عکس :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
» من موجه موخوااام... :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» دیشب باران میبارید... :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠
» موزوع انشاع! : میز غذای ما :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» سیاه... :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» من و لبخند مترسک :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» روزی روزگاری. پنج شنبه ی گذشته! :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» شوکه شدم! :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
» این فیلمو ببینید. :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» من و شب و نوشداروی وبلاگی! :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» نمیشه اول زنگ بزنی؟! :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» بیشاره عروس خانوم :-( :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» به قوانین مورفی اضافه کنید این چند قلم را! :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
» درد دارم.... :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» کی گفته؟! :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
» قاطی مرغا شدیم رفت!!! :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» من گوشیمو میخواااام :-( :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» مرا سوسک صدا کن زین پس :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» نرو... :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» دلمان پر رو شده... :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
» دنیای این روزای من... + آهنگ :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» یعنی مرده شوره هرچی کنکوره :-( :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» هوی فرنی خور! :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» خانوم بپا زیر پاتو! :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» دو دقیقه زبون به دهن بگیر بچه! :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» ای بی حیا! :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» عجب گیری افتادیما! :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» و و و ا ا ا ی ی ی با ر و و و و ن ن ن ن :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» همین الان ن ن ن :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» اوووففففف! :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» im back :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» چی بگم والله! :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» ای جان! :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» بیا قرش بده! :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» تعارف نکنید تورو خدا! :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» همه چی آرومه :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» آشغال نریز داداش! + عکس :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» دستبند! + عکس :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» چرا خب؟ :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» شب شعر :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» رنگین کمان عشق :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» یک لیوان تنهایی :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» چرا؟؟؟ :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» من شکلات میخوااام! + عکس :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» معتاد شده ایم :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» خوابت نمیاد؟! :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» کدومو انتخاب کنم؟ :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
» یاد بگیر! :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
» فلسفه ی ... و آب و بارون و حیاط ما! :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» خسته شدم... :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» من و مادرجونم...! :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» اطلاعیه؟ توجه توجه؟ دادخواست؟ اعلامیه؟ پس چی؟! :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» بدون شرح :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» کمی نزدیکتر... :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» خوشم میاد :-) :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» امروز تولدمه :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» این اینه: :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» این چیه؟ :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» یه لحظه عاشقت میشم دوباره :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» میخواهم مغرور باشم :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» مهمونی یا خواستگاری؟! :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» زیر یک چتر... :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» بدم میاد :-( :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» نق تابستانه! :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» به گمانم نیستی... :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» نگاه غریبه... :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» من و دوک و کنت و لویی! :: جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
» بی تو؟ چگونه؟ :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» لگدمال :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
» من یک مادر زحمتکشم! :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کاش زمان به عقب برمیگشت... :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» Insomnia-همون بی خوابی دیگه بابا! :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کامپیوتر دختر است یا پسر؟! :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نغ دارم در حد پیشگویی نستراداموس! :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» من و بیخوابی؟ بد خوابی؟ خوش خوابی؟ کم خوابی؟! :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» باور نمیکنم... :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تنبل خان و تنبل خانم 2 :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» حوصله ندارم :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تنبل خان و تنبل خانم :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دوربین مخفی صبح جمعه مریم! :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جملات عب/رت آم/وز یا عب/رت انگ/یز! :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» فصل عاشقی :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خوشگلترین؟! :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گریه نمیکنم نه اینکه خوبم... :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آخرین جرعه ی این جام... :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» My Top Ten Fantasies :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» عشق :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» چینی بند زده تولید نکن :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آیا آلزایمر در پایان 23 سالگی طبیعیست؟! :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خودم دلواپست میشم... :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» موثرترین متد شرقی برای جوان مرگ نشدن! :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» من عاشق نیستم :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» فقط امروز زنده ام... :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» نویسنده؟! :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» تیریپ ناله! :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» حس عشقولانه! :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» عاقلانه تصمیم بگیر-عاشقانه زندگی کن! :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» تو چه جوری با خدا حرف میزنی؟ :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» توی قلبم-توی مغزم 1 (درد دل) :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
» بیزارم... :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» ماه من... :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» عاشقم... :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» سلام! :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠